dovoz kameniva
dovoz podkladového kameniva
elektrická prípojka
zahrabanie elektrického kábla
výkop a oprava upchatej rúry
dovoz karirohoží na stavenisko
v kameňolome
Obkopanie domu
základy domu za 3 hodiny
zemne prace
zemne práce
Výkopové práce
Výkopové práce
Výkopové práce
Výkopové práce
Výkopové práce
zemne prace
zemne prace
zemne prace
zemne práce
Výkopové práce
Dovoz sypkých materiálov
Prenájom suťových kontajnerov
Odvoz stavebného odpadu
Budúci bazén
Oporné múry
Búracie práce
Dažďové zvody na kľúč
Dažďové zvody na kľúč
Dažďové zvody na kľúč
Odvoz zeminy
Čistička na kľúč
Dovoz kameňa
Prenájom suťových kontajnerov
Dovoz sypkých materiálov
 
 
Powered by Phoca Gallery